• ماژول مدیریت مشتریان

  این ماژول شامل زیر ماژول های ذیل می باشد:

  مدیریت شرکتهای مشتریان*

  مدیریت اسناد و مدارک مشتریان*

  مدیریت آدرس ها و نشانی های مشتریان*

  مدیریت حسابهای بانکی مشتریان*

  برای ادامه مطلب کلیک کنید

 • ماژول تراکنش

  ماژول تراکنش

  این ماژول شامل زیر ماژول های ذیل می باشد:

  تراکنش های گروهی

   تسویه حساب و مغایرت یابی

  درگاه های تزریق تراکنش

  تراکنش های دستی

  تراکنش های مدیریتی

  درگاه های جمع آوری تراکنش

  تراکنش های برخط

  مدیریت امنیت

 • ماژول مدیریت ابزار پرداخت

  (payment tools management module) ماژول مدیریت ابزار پرداخت

  برخی از انواع ابزارهای پرداخت:

  کارت مغناطیسی*

  کارت مایفر*

  smart card کارت هوشمند*

  پایانه فروشگاهی

  سپرده بانکی*

  پورتال مشتریان

 • ماژول اعتبار سنجی و مدیریت ریسک

  این ماژول بر مبنای فعالیت های انجام شده توسط مشتری میزان ریسک مربوط به تراکنش های مشتری را مشخص و همچنین ریسکهای ناشی از تراکنش های مشتری را مشخص می نماید.