سامانه‌ی مدیریت کارت (Card Management System)

سامانه‌ی مدیریت کارت Geotech یک سامانه‌ی کامل به منظور کنترل انواع کارت‌های موجود شامل موارد زیر است
کارت نقدی
کارت اعتباری
کارت نقدی/اعتباری
کارت پیش پرداخت (هدیه، بن‌کارت، …