ماژول شخصی سازی کارت

Geotech Personalization System

مشخصات و قابلیت های سوئیچ لویالیتی و سامانه وفاداری

 

ماژول شخصی سازی کارت (Card Personalization System)

 


این ماژول مسئول مدیریت شخصی سازی کارت می باشد و بر مبنای نوع تکنولوژی کارت قادر به مدیریت گردش اطلاعات کارت از لحظه درخواست تا لحظه شخصی سازی و خروج از سیستم توسط این سامانه انجام می شود.

 

مشخصات اصلی این سامانه عبارتند از:

 

Functions

 

  • Contact card printing

  • Debit card printing

 

Operation

  • Parametric infrastructure

  • Detailed reporting module

  • Advaned logging module

 

مرکز آموزش پرتیکان

bing Geotech