ماژول توقیف

ماژول توقیف

 

ماژول توقیف (Blocking Management Module)

 

این ماژول یک قابلیت منحصر به فرد درسامانه ارائه می دهد، به گونه ای که سامانه را قادر می سازد اقدام به مسدود نمودن میزان مشخصی از دارایی های مجازی مشتری می نماید.

این ماژول در اجرای سناریوهای لیزینگی / افساطی / اعتباری و … کاربرد دارد.