ماژول گزارشات و مانیتورینگ

 

قسمت 12:

ماژول گزارشات (Reporting Management Module)

این ماژول شامل مجموعه کاملی از گزارشات مورد نیاز مدیر سیستم و راهبران سیستم می باشد.

 

 

 


قسمت 13:

ماژول مانیتورینگ (Monitoting Module)

 • مشاهده وضعیت تراکنش بانکها

 • جزئیات تراکنش Respomse Code

 • گزارش نوع تراکنش

 • گزارش وضعیت تراکنش (موفق – ناموفق)

 • گزارش وضعیت پاسخگویی سرور

 • گزارش تراکنش های تایید

 • گزار تراکنش های Reverse

 • نمایش آنلاین کل تراکنش ها

 • نمایش آنلاین وضعیت سیستم

 • وضعیت ترمینالها بر اساس محل استقرار در استانها

 • نمایش آنلاین پاسخگویی سرور

 • نمایش آنلاین نوع تراکنش

 • نمایش آنلاین Advice,Reverse

 • نمایش آنلاین درگاههای ورودی