Management Information Geoteh
ماژول پرتال وب و ماژول مدیریت اطلاع رسانیModule

 

 14 قسمت 


 

ماژول پرتال وب

(Portal Module)

 

 

دراین ماژول دارنندگان کارت و پذیرندگان در این پرتال امکان مشهاده فعالیت های خود و نیز دریافت اطلاعات و ویرایش اطلاعات و … را دارا  می باشند.


قسمت 15

ماژول مدیریت اطلاع رسانی

(Management Information Module)

 

این ماژول وظیفه مدیریت اطلاع رسانی درخصوص اتفاقات سیستم را دارد به گونه ای که قابلیت اطلاع رسانی به افزاد با توحه به اتفاقات رخ داده شده در سیستم و از طریق انواه کانال های ممکن را دارد.

 

برخی از کــاربردها و قابلـــیت ها:

  1. ارسال اطلاعات و پیام برای مشتریان از طریق پیامک و ایمیل و..

  2. ارسال صورتحسابها برای مشتریان

  3. امکان اتصال به شبکه های اجتماعی

  4. امکان استفاده از مدل اطلاع رسانی PUSH

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,